Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 8:00 AM 9:20 AM 80 min
Second Block 9:25 AM 10:45 AM 80 min
Enrichment 10:50 AM 11:15 AM 25 min
Third Block 11:25 AM 1:15 PM 110 min
Fourth Block 1:20 PM 2:50 PM 90 min
Regular Schedule Friday
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 8:00 AM 9:20 AM 80 min
Second Block 9:25 AM 10:45 AM 80 min
Enrichment 10:50 AM 11:15 AM 25 min
Third Block 11:20 AM 1:15 PM 115 min
Fourth Block 1:20 PM 2:35 PM 75 min
1 hour delay
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 9:00 AM 10:20 AM 80 min
Second Block 10:25 AM 11:45 AM 80 min
Third Block / Lunch 11:20 AM 1:15 PM 115 min
** 1st Lunch ** 11:20 AM 11:45 AM 25 min
** 2nd Lunch ** 11:50 AM 12:15 PM 25 min
** 3rd Lunch ** 12:20 PM 12:45 PM 25 min
** 4th Lunch ** 12:50 PM 1:15 PM 25 min
Fourth Block 1:20 PM 2:50 PM 90 min
1 Hour Delay Friday
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 9:00 AM 10:20 AM 80 min
Second Block 10:25 AM 11:15 AM 50 min
Third Block 11:20 AM 1:15 PM 115 min
** 1st Lunch ** 11:20 AM 11:45 AM 25 min
** 2nd Lunch ** 11:50 AM 12:15 PM 25 min
** 3rd Lunch ** 12:20 PM 12:45 PM 25 min
** 4th Lunch ** 12:50 PM 1:15 PM 25 min
Fourth Block 1:20 PM 2:35 PM 75 min
2 Hour Delay
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 10:00 AM 11:00 AM 60 min
Second Block 11:05 AM 11:55 AM 50 min
Third Block 12:00 PM 1:35 PM 95 min
** 1st Lunch 12:00 PM 12:20 PM 20 min
** 2nd Lunch ** 12:25 PM 12:45 PM 20 min
** 3rd Lunch ** 12:50 PM 1:10 PM 20 min
** 4th Lunch ** 1:15 PM 1:35 PM 20 min
Fourth Block 1:40 PM 2:50 PM 70 min
2 Hour Delay Friday
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 10:00 AM 11:00 AM 60 min
Second Block 11:05 AM 11:55 AM 50 min
Third Block 12:00 PM 1:20 PM 80 min
** 1st Lunch ** 12:00 PM 12:20 PM 20 min
** 2nd Lunch ** 12:25 PM 12:45 PM 20 min
** 3rd Lunch ** 12:50 PM 1:10 PM 20 min
** 4th Lunch ** 1:15 PM 1:35 PM 20 min
Fourth Block 1:40 PM 2:35 PM 55 min